Het bewonersplatform

E-mailadres: bewonersplatform@4worlds.nl

Commissieleden:

John Huizer

Vincent de Knegt

Poul Scholten

Ton Wessels

Marja Bleyenberg

Nico Rijntjes

 

Taakomschrijving:

 • Bevorderen onderlinge saamhorigheid.
 • Verhuur van de kasten
 • Verhuur van de motorstallingsplaatsen
 • Verhuur van de scootmobiel stallingplaatsen
 • Verloren en gevonden voorwerpen
 • Verkeerd bezorgde post
 • Op orde houden van het algemene publicatiebord.
 • Sfeer maken in de drie hallen door o.a. banken, planten en schilderijen
 • Hallen in kerstsfeer brengen in December
 • Op elke etage fotolijsten hangen en regelmatig verwisselen
 • Nieuwe activiteiten verzinnen, zoals: zonnepanelen. papierafvalcontainer in de hal,¬†een gezamenlijke actie, om de woonomgeving van zwerfafval te ontdoen.

Toekomstvisie:

Toekomstvisie van het Bewonersplatform:

 • Stimuleren van de betrokkenheid en samenhang van de bewoners. Graag zouden wij zien, dat het bestuur een ruimte huurt/koopt, om bij elkaar te komen voor een kopje koffie, spelletjes en vergaderingen. Mogelijk kan de VVE een hypotheek afsluiten? Zou de Dijkzone de ruimte wel willen verkopen aan de VVE?
 • Graag tijdens ALV beter overzicht houden op de financi√ęle consequenties
 • Idee√ęnbus: Wat kan er nog verbeterd worden, zonder hoge kosten?
 • Nieuwjaarsreceptie organiseren samen met activiteitencommissie.
 • Opzoomerdag organiseren: het schoonmaken van de walkant ( in overleg met het waterschap) en parkeerdek
 • Voorstel tijdens ALV: Oud papier container plaatsen in de hal, waar het overtollige papierafval, zoals folders etc in gedaan kan worden. Vincent gaat informeren, wat de mogelijkheden zijn. Mogelijk kunnen wij er geld aan overhouden voor leuke dingen.
 • Simpel werkende belconsole: stand van zaken?
 • Bewoners bij elkaar brengen in een soort poule, die elkaar kunnen helpen met gesloten beurzen. Invullen en aanvragen van huur- en zorg toeslag, hulp bij instanties of hulp bij het installeren van een computer of TV.
 • Hoe kunnen wij voorkomen, dat iemand langdurig ziek is of erger, zonder dat dat opgemerkt wordt? Te denken valt aan een belring (dagelijks elkaar bellen) of doorgeven van vakantie.
 • Op zoek gaan naar de bijzondere talenten van onze bewoners (origami, kaarten maken etc.)¬† Wij willen deze mensen bij elkaar brengen, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.

 

Hoe verhouden de Vereniging van Eigenaren, Vereniging van Huurders en Het Bewonersplatform zich tot elkaar?

Eigenaren

De Vereniging van Eigenaars De Vier Werelden vertegenwoordigt de belangen van de kopers van de appartementen en commerci√ęle ruimten in het complex. Dat zijn 154 koopappartementen van individuele eigenaren, 100 appartementen die zijn gekocht door Woningbouwvereniging Maasdelta en de commerci√ęle ruimten waarvan er 1 is verkocht en de rest nog in eigendom is van de VOF.¬† In de Algemene Ledenvergadering worden alle besluiten genomen die samenhangen met het eigendomsrecht. Dat geldt dus ook voor de vertegenwoordiging van de eigendomsrechten van Woningbouwvereniging Maasdelta.

Huurders

De belangenbehartiging van de huurders van de 100 appartementen vindt plaats richting Woningbouwvereniging Maasdelta en niet richting de VvE. In de Algemene Ledenvergadering van de VvE hebben de individuele huurders geen stem. De vertegenwoordiging van huurders is ondergebracht bij de Vereniging van Huurders (VvH) 4 werelden.

Bewoners

Kopers en huurders hebben als bewoners buiten het eigenaarschap en het huurdersschap om, wel een gezamenlijk belang, namelijk dat van het zijn van bewoner van het appartementencomplex De Vier Werelden. Daarvoor is in aanvang door het bestuur van de VvE een bewonerscommissie opgericht. Deze commissie is thans samengesteld uit individuele huurders en kopers. Met ingang van 25 april 2013 is de naam daarvan veranderd in bewonersplatform.